Chính sách thanh toán

Hotline 0931552348-0795551607 0933856513-0931552348

Menu
Chính sách thanh toán

  Chính sách bảo mật thanh toán:

  Cam kết bảo mật

  Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ tại noithathunguyen.com đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật ngành.

  Quy định bảo mật

  Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (internet banking) đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:
  - Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp.
  - Mật khẩu sử dụng một lần (OTP) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tài khoản được xác thực.
  - Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit.
  - Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

  Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của noithathunguyen.com áp dụng với Khách hàng:

  - Hưng Uyên cung cấp tiện ích lưu giữ thông tin thẻ để sử dụng cho các lần thanh toán sau trên noithathunguyen.com với nguyên tắc Hưng Uyên chỉ lưu chuỗi đã được mã hóa bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán cung cấp cho Hưng Uyên , vì vậy Khách hàng lựa chọn sử dụng tiện ích lưu giữ thông tin thẻ thì việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán Khách hàng được thực hiện bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán đã được cấp phép.

  - Đối với thẻ quốc tế: thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng mà có khả năng sử dụng để xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của Hưng Uyên . Đối Tác Cổng Thanh Toán sẽ lưu giữ và bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế PCI DSS.

  - Đối với thẻ nội địa (internet banking), Hưng Uyên  chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch.

  -Hưng Uyên cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên website Hưng Uyên .

  2020 Copyright © NỘI THẤT HƯNG UYÊN. All rights reserved. Web Design by Nina.vn
  1
  icon_zalod
  images